Masz pytania związane z usługami Kancelarii?

Zadzwoń: 61 44 23 129 lub 604 906 964

Czym się zajmujemy?

Tu możesz zapoznać się z dziedzinami prawa, którymi m.in. zajmuje się kancelaria.

Kancelaria prowadzi sprawy m. in. z zakresu:

prawa cywilnego - sporządzanie umów, opiniowanie, doradztwo oraz reprezentacja Klientów w sprawach przed Sądami. Kancelaria pomaga w dochodzeniu m.in. roszczeń o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznane krzywdy, reprezentuje w sprawach o podział majątku, a także zajmuje się ochroną praw pozwanych. Kancelaria prowadzi także sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanowienie drogi koniecznej, doradza i reprezentuje w sprawach spadkowych.

prawa rodzinnego - rozwody, alimenty, ustalanie kontaktów z dziećmi, podział majątku. Kancelaria w zakresie prawa rodzinnego w szczególności gotowa jest reprezentować Klientów w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, o podział majątku, ustalenie ojcostwa oraz dotyczących regulowania kontaktów z dziećmi.

prawa karnego - pomoc poprzez obronę podejrzanych i oskarżonych, tak więc zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (prokuratorskiego) jak i sądowego. Usługi prawne Kancelarii dotyczą także postępowania wykonawczego (dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie).
Pomoc świadczona jest również ofiarom przestępstw tj. pokrzywdzonym, oskarżycielom posiłkowym i polega ona również na dochodzeniu odszkodowań.

prawa gospodarczego – reprezentacja Klientów przed sądami gospodarczymi, sporządzanie umów gospodarczych, opiniowanie, doradztwo. Kancelaria zajmuje się także procedurą rejestrowania spółek prawa handlowego.

prawa pracy - Kancelaria reprezentuje w sprawach sądowych pracowników i pracodawców, udziela pomocy w dochodzeniu roszczeń pracowniczych m.in. o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłatę diet i ryczałtów z tytułu podróży służbowych.

prawa administracyjnego - postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne, redagujemy pisma i wnioski oraz sporządzamy opinie prawne.

Radca prawny nowy tomyśl

Kancelaria adwokacka Marek Figaszewski

Kancelaria Nowy Tomyśl

ul. Długa 6/3

64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 23 129

tel. 604 906 964

e-mail: adwokat-figaszewski@tlen.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek, piątek

8:30 - 15:30

środa, czwartek

8:30 - 17:30

Kancelaria Grodzisk Wlkp.

ul. Bukowska 21A

62-065 Grodzisk Wlkp.

tel. 61 44 23 129

tel. 604 906 964


Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek

15:00 - 17:00