Masz pytania związane z usługami Kancelarii?

Zadzwoń: 61 44 23 129 lub 604 906 964

Kancelaria Adwokacka adwokata Marka Figaszewskiego

Szeroka i aktualna wiedza prawnicza jest gwarancją świadczenia usług dostosowanych do potrzeb Klienta i osiągania konkretnych efektów.

Kancelaria Adwokacka adwokata Marka Figaszewskiego w Nowym Tomyślu, posiadająca filię w Grodzisku Wlkp., oferuje doradztwo oraz reprezentację prawną m.in. w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Prawnik świadczy swoje usługi dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Zapewnia pomoc, która obejmuje m.in.:

 • porady prawne,
 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i karnych, w tym obronę na etapie postępowania przygotowawczego i przed sądami wszystkich instancji,
 • przygotowywanie pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych,
 • obsługę prawną podmiotów gospodarczych – na zasadzie stałej umowy zlecenia lub w ramach jednorazowej usługi.
 • prowadzenie negocjacji przedsądowych,
 • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej,

Każdą zleconą sprawę adwokat realizuje z dbałością o interes klienta. Adwokat tak jak i radca prawny podejmuje działania zmierzające do jej załatwienia w sposób zgodny z obowiązującym przepisami.

W jakim zakresie pomaga adwokat?

Zakres usług świadczonych przez prawnika w Nowym Tomyślu lub Grodzisku Wielkopolskim każdorazowo określany jest w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom klienta. Adwokat przywiązuje dużą wagę do poufności. Działa pamiętając o etyce zawodowej oraz zapewnia dyspozycyjność i profesjonalizm.

Kancelaria prowadzi sprawy, m.in. z zakresu:

 • prawa cywilnego – adwokat sporządza projekty umów, przygotowuje opinie prawne, prowadzi negocjacje oraz rokowania, wnosi sprawy cywilne do sądów i zapewnia ich kompleksową obsługę, ustala i sprawdza stan prawny nieruchomości, prowadzi postępowania np. o zapłatę, o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia, o zasiedzenie nieruchomości, świadczy porady prawne z zakresu prawa spadkowego;
 • prawa rodzinnego – adwokat jest pełnomocnikiem przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach w szczególności w sprawach o rozwód, separację, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej, alimenty, uregulowanie i zmiany kontaktów z dzieckiem, przysposobienie, zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami;
 • prawa gospodarczego – pomoc prawnika polega na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie m.in. sporządzania projektów umów i opinii prawnych, prowadzenia negocjacji z kontrahentami, reprezentacji w postępowaniu przed sądami powszechnymi, rejestracji spółek oraz wsparcia przy zakładaniu działalności gospodarczej lub w zakresie przekształcania podmiotu;
 • prawa pracy – rola prawnika polega przede wszystkim na doradztwie w zakresie wszelkich prawnych aspektów zatrudnienia, w tym np. mobbingu, wypadków przy pracy, w obszarze zbiorowego prawa pracy, negocjacji ze związkami zawodowymi, czy przygotowywania dokumentacji pracowniczej oraz indywidualnych umów o pracę;
 • prawa karnego – z pomocy adwokata - obrońcy skorzystać mogą osoby mające status: podejrzanych, obwinionych, oskarżonych lub skazanych w sprawach z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego i o wykroczenia; adwokat świadczy także pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestepstwem;
 • prawa administracyjnego – prawnik m.in. sporządza odwołania od decyzji administracyjnych lub wnioski o stwierdzenie ich nieważności, a także o wznowienie postępowania administracyjnego, zażalenia na postanowienia administracyjne i skargi do Sądu Administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.
prawnik grodzisk wielkopolski

Kancelaria adwokacka Marek Figaszewski

Kancelaria Nowy Tomyśl

ul. Długa 6/3

64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 23 129

tel. 604 906 964

e-mail: adwokat-figaszewski@tlen.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek, piątek

8:30 - 15:30

środa, czwartek

8:30 - 17:30

Kancelaria Grodzisk Wlkp.

ul. Bukowska 21A

62-065 Grodzisk Wlkp.

tel. 61 44 23 129

tel. 604 906 964


Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek

15:00 - 17:00